28.07.2016
Moldova, Тендер

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

pentru achiziția  serviciilor de editare (printare) a materialelor informationale

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”, ununță relansarea procedurii de achiziţie a serviciilor de  editare (printare) materialelor informaționale, pentru realizarea activităţilor planificate în cadrul proiectului „Mobilizarea și angajarea BSB și comunității LGBT în răspunsul național HIV”, Contract de Grant nr. 14524, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS.

Cerinţele faţă de serviciile solicitate şi condiţiile de participare la concurs pot fi găsite în Cererea de ofertă de prețuri precum şi Anexa 1 (termeni și condiţii  generale de livrare) care pot fi accesate AICI.

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 04 august 2016, ora 16.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
           Persoana de contact: Veaceslav Mulear
           Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”
           Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
           Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194
           E-mail: veaceslav.mulear@gdm.md

Previous Următorul