02.09.2021
Moldova, Ofertă

Cererea ofertelor de prețuri

Centrul de Informații „GENDERDOC-M” lansează procedura de achiziție a prezervbativelor cu duritate sporita  si lubrifiant intim pe baza de apa in plic  5ml, pentru realizarea activităților planificate în cadrul proiectului “Extinderea prevenirii combinate in rindul  persoanelor MSM/TG  uitate in umbra, incluzind PrEP communitar caRaspuns National HIV”, Contract de Grant

“PR number: 2021/1131652”, finanţat din resursele UNAIDS Moldova.

Achiziția este organizată prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

Cererea de oferta de preturi; termenii si conditiile de livrare,  cât şi modelul contractului pot fi accesate la urmatorul link: www.gdm.md

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 8 septembrie   2021, ora 12.00, ora locală.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoana de contact: Veaceslav Mulear

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”

Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194

E-mail:          veaceslav.mulear@gdm.md

Previous Următorul