08.02.2017
Moldova, Тендер

CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI SALA

Pentru achizitia  serviciilor de chirie sala pentru data de  03-04.03.2017

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M” anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru prestarea serviciilor de chirie sala pentru data de  03-04.03.2017. Achiziţia serviciilor (arenda sălii) se va desfăşura în cadrul proiectului „Mobilizarea și angajarea BSB și comunității LGBT în răspunsul național HIV”, Contract de Grant nr. 14524, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS.

Cerinţele faţă de serviciile solicitate şi condiţiile de participare la concurs pot fi găsite în Cererea de ofertă de prețuri precum şi Anexa 1 (termeni și condiţii  generale de livrare) care pot fi accesate aici.

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 15 Februarie 2017, ora 14.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:

Persoana de contact: Veaceslav Mulear

Centrul de Informaţii ,,GENDERDOC-M”

Str. Valeriu Cupcea, 72/1, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova

Telefon/Fax: (373 22) 28-88-63, 28-88-61; Fax +373 22/ 280194

E-mail: veaceslav.mulear@gdm.md

Previous Următorul