22.01.2019
Moldova, Тендер

GENDERDOC-M este în căutarea unui auditor

Organizația neguvernamentală Centrul de Informații GENDERDOC-M este în căutarea unui auditor independent pentru efectuarea unui audit al activității financiare a organizației pentru anul 2018.

Scopul audituli este auditarea situațiilor financiare ale organizației și exprimarea opiniei auditorului, în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISAs 800/805), despre conformitatea declarațiilor fiscale cu standardele naționale de contabilitate; verificarea îndeplinirii condițiilor stipulate în contractele încheiate cu finanțatorii; conformitatea rapoartelor financiare și descriptive expediate finanțatorilor și implementarea politicii de achiziții a organizației.

Cerințe de calificare pentru auditor:

  • adeverinţă  de înregistrare la Camera Înregistrării de  Stat, licență în domeniul activităţii de audit, adeverinţa de calificare a auditorului .
  • experiență practică de auditare a organizațiilor non-profit timp de cel puțin 5 ani.
  • bună reputație profesională.
  • apartenența la organizațiile / rețelele / asociațiile profesionale care sunt membre ale Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

Ca urmare a efectuării auditului, auditorul va prezenta:

  • Scrisoare de misiune
  • Scisoare către conducere
  • Raportul de audit

Bugetul orgnizației pentru anul 2018 constituie 345 000 de Euro. Au fost implementate 9 proiecte cu o mărime diferită a bugetului.

Rugăm să fie expediat portofoliul auditorului, în conformitate cu cerințele indicate, la adresa info@gdm.md până în data de 1 februarie 2019.

Puteți adresa întrebări suplimentare la numărul de telefon 022 28 88 59

Previous Următorul