15.05.2013

Rădăcinile homofobiei în societatea noastră tolerantă

Pentru a conștientiza cum urmează să ne luptăm și să combatem acest fenomen, trebuie să-i identificăm rădăcinile. În cazul nostru e necesar să clarificăm motivele apariţiei homofobiei și să găsim metodele de a scădea nivelul ei. Despre asta a urmat să discute oratorii din cadrul proiectului „O spoon.eu.”. Însă două grupuri câte două persoane și-au imaginat o astfel de situaţie în care e necesar a identifica o soluţie: cum să scape de fenomenul homofobiei fără a atinge cumva unele rădăcini  mai profunde ale acestui fenomen, ci doar să-i dea o explicaţie de dicţionar.

Primul grup a lansat propunerea să se iniţieze o amplă activitate de informare, instruire și educare în cadrul școlilor, până acolo încât să se introducă anumite cursuri sau, în cel puţin, completări la fiecare disciplină școlară existentă – istoria, geografia, biologia, etc. Al doilea grup, bazându-se pe datele statistice referitor la faptul că în biserică au încredere mai mult de jumătate din populaţia ţării noastre, a propus să se transmită întreg procesul instructiv-educativ în mâinile anume a liderilor religioși, cât de paradoxal n-ar fi sunat asta la prima vedere. Oratorii din acest grup n-aveau îndoieli în privinţa faptului că peste un anumit timp slujitorii cultelor vor ajunge la concluzia că persoanele LGBT nu trebuie umilite, ci, mai degrabă, ajutate, acceptate așa cum sunt și, în acest mod, vor oferi un exemplu pentru enoriașii lor.

Dezbaterile în jurul acestor două ipoteze, cum urmează să fie combătută homofobia a continuat prin discutarea ideei dacă vor putea slujitorii cultelor să vorbească despre ceea ce nu cunosc și ce detestă. Și cât va costa statul modificările operate în literatura instructivă și recalificarea cadrelor didactice.

Pe lângă oratorii din grupurile sus-nominalizate printre cei prezenţi în sală au fost nu puţine persoane care au dorit să se exupună pe marginea celor discutate și să devină participanţi activi ai discuţiei. Și acești oameni au încercat să privească la originea fenomenului homofobiei cu mult mai profund.

Spre exemplu, unul din cei prezenţi în sală a remarcat că discuţiile asupra unui astfel de subiect ar fi urmat a începe cu momentele ce ţin de esenţa sa, cu întrebări de tipul de ce, în genere, a apărut homo-fobia – frica de persoanele homosexuale. A trebuit mai întâi de conștientizat și de explicat prin ce se deosebesc persoanele homosexuale de cele heterosexuale, pentru a afla motivele fricii. Abia atunci ar fi fost cazul de a încerca să se găsească căile de sporire a toleranţei în societatea moldovenească.

Unii participanţi au încercat să-și propună propriile recomandări cum ar trebui „trataţi” cetăţenii de prejudecăţi, frici și resentimente faţă de LGBT. Printre propuneri au fost și a porni o campanie de informare în masă prin mijloacele mass-media, a implica în această campanie și organele de păstrare a ordinii publice așa precum în școlile americane îi apărau cândva pe copiii de culoare, mai des a vorbi și a prezenta exemple de discriminare și pe acele persoane care, într-un mod nemijlocit, a fost supus violenţei sau unor acţiuni cu caracter discriminatoriu. Se mai cere a învăţa societatea să verifice informaţia văzută sau auzită.

Personal eu aș vrea foarte mult să mai discut dacă societatea noastră moldovenească este totuși tolerantă. Și să admitem faptul că autorii cu o anumită doză de ironie au găsit respectiva denumire pentru dezbateri („Rădăcinile homofobiei în societatea noastră tolerantă”), a doua parte – despre moldoveni – la fel a trebuit cumva dezvoltată. Cu părere de rău, unicul moment care a fost menţionat în cadrul dezbaterii e că cetăţenii noștri sunt foarte arbitrari în alegerile făcute. Bunăoară ei sunt de acord să tolereze așa fenomene foarte negative cum sunt violenţa în familie, bătăile copiilor, drogurile, alcoolismul și altele de felul ăsta, dar nici nu vor să audă și nici să accepte homosexualitatea. De ce se întâmplă astfel în societatea noastră – iată încă un motiv pentru a continua discuţiile.
Și astfel de „căi” mărunte pentru discuţii la acest subiect există încă o întreagă mulţime. Din acest  motiv, eu sper că aceste dezbateri publice nu vor fi ultimile.