10.09.2021
Moldova, Ofertă

Termeni de referință

Selectarea unui scenarist/unei scenariste pentru film scurtmetraj

 

 1. INTRODUCERE

Centrul de Informaţii GENDERDOC-M (GDM) a fost fondat la 8 mai 1998 și este una dintre cele mai vechi organizaţii neguvernamentale care promovează în mod activ drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, persoane bisexuale și transgen) în Republica Moldova. Pe toată perioada activităţii sale, GDM a realizat mai mult de cincizeci de proiecte de toate dimensiunile, orientate spre soluţionarea obiectivelor strategice ale organizaţiei în diferite perioade ale dezvoltării sale. Atingerea rezultatelor s-a efectuat prin informarea societăţii despre orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitatea de advocacy și lobby pentru interesele și drepturile LGBT în structurile de stat și în organizaţiile internaţionale, prevenirea HIV/SIDA și a ITS (infecţii cu transmitere sexuală), promovarea unui mod sănătos de viaţă, organizarea activităţilor sociale și culturale, acordarea de consultaţii psihologice și juridice, lucrul cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, poliţiști, lucrători medicali) ș.a.


Misiunea GDM este crearea unui mediu legislativ, juridic și social favorabil pentru lesbiene, gay, persoane bisexuale și transgen, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin informarea, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor și extinderea capacităților organizaționale.

Activitatea GDM este orientată spre atingerea următoarelor scopuri:

 • Fiecare persoană dispune de drepturi egale, inclusiv civile, politice, sociale, economice și culturale.
 • Nimeni nu are dreptul să discrimineze și să umilească o persoană în dependență de orientarea sa sexuală sau identitatea de gen.
 • Orice persoană are dreptul de a avea acces la informații exacte cu privire la toate aspectele legate de orientarea sexuală și identitatea de gen.
 • Organizațiile și activiștii pentru drepturile omului urmează să fie ghidați de principiile universalității, indivizibilității, interdependenței și strânsa corelație a drepturilor omului, inclusiv LGBT.
 • Statul este obligat să prevină, iar în cazul unei acțiuni ilicite, să aducă în fața justiției infractorul pentru acte de discriminare, violență sau instigare la violență și ură, umilire sau insultare a unei persoane pe motive de orientare sexuală și/sau identitate de gen.
 • Statul și mass-media urmează să informeze în mod obiectiv publicul referitor la diversele aspecte ale orientării sexuale sau ale identității de gen.
 • Fiecare om are dreptul la recunoașterea și exprimarea identității sale de gen.
 • Statul ar trebui să recunoască în mod legal existența cuplurilor de același sex și echivalența lor cu cuplurile heterosexuale.
   
 1. SPECIFICUL PROBLEMEI

Centrul de Informaţii GENDERDOC-M este întotdeauna în căutare de metode inovative de transmitere a mesajelor sale publicului țintă.

Astfel, anunțăm un concurs pentru selectarea unui scenarist/unei scenariste care va elabora scenariul unui film de scurtmetraj. La consurs se acceptă atât persoanele care lucrează pe cont propriu, cât și casele/studiourile de producție care au în stafful lor scenariști/scenariste.

 1. PROCEDURA DE EVALUARE:

Scenaristul/a sau casa de producție va fi selectat/ă în concordanță cu Termenii de referință în cauză și procedurile interne ale Centrului de Informații GENDERDOC-M, în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul scrierii scenariilor de cel puțin 5 ani;
 • Prezentarea portofoliului de clienți;
 • În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Nu vor fi eligibile:

*Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;
*Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate în prezentul Termen de Referință.

Centrul de Informații GENDERDOC-M își rezervă dreptul de a anunța un concurs repetat sau apel la alte companii participante la prezentul concurs, în cazul în care persoana/compania câștigătoare nu va reuși să implementeze planul de acțiuni convenit.


Ofertele pot fi depuse până pe 20 septembrie 2021.

 1. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE:

Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 1. Portofoliul cu cele mai recente lucrări;
 2. Oferta financiară;
 3. În cazul persoanelor jurudice - copia de pe certificatul de înregistrare întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 4. În cazul persoanelor fizice – copia patentei de întreprinzător.
 1. CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:

Propunerile companiilor interesate vor fi expediate Directoarei executive a Centrului de Informații GENDERDOC-M, Anastasia Danilova, la următoarea adresă electronică: anastasia.danilova@gdm.md.

Previous Următorul